O mně

V advokacii se pohybuji od roku 2010, kdy jsem v průběhu studia vykonával odbornou praxi v brněnské advokátní kanceláři. Po krátké stáži u Ústavního soudu jsem v roce 2011 nastoupil jako praktikující student do renomované advokátní kanceláře, ve které jsem po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012 pokračoval ve výkonu právnického povolání jakožto advokátní koncipient. Zde jsem se věnoval různým oblastem soukromého práva, zejména pak právu občanskému a obchodnímu se zaměřením na správu portfolií investičních skupin. Od roku 2016 působím jako samostatný advokát se sídlem v Brně.

Hlavní oblasti poskytovaných právních služeb

Občanské právo
Obchodní právo a právo obchodních společností
Insolvenční právo a exekuce
Vymáhání pohledávek

(informace pro spotřebitele)

Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dle povinnosti uložené tímto zákonem upozorňuji klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).

Kontakt

V případě zájmu o právní služby mne neváhejte kontaktovat telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Mgr. Štěpán Lata

advokát

Purkyňova 648/125

612 00 Brno

Tel. +420 725 411 822

stepanlata@stepanlata.cz


IČ: 05259037

Datová schránka: us73xz3